הוראות תחזוקה

  1. יש לבצע הברשה של הדשא כל שלושה חודשים ע"י מבריש מוטורי ייעודי.
    כמו כן , כל שישה חודשים לבצע השלמת חול סיליקט עד גובה 2/3 מגובה הסיב שהותקן.
  2. באחריות הלקוח לבצע בדיקה ויזואלית כל שלושה חודשים לפני הברשת הדשא ולבדוק חיבורים והדבקות בדשא כולל ונדליזם והרחקת חפצים זרים שנתקעו בין הסיבים, ולהעביר פנייה זאת לחברתנו על מנת שהדבר יטופל.
  3. כמו כן כל הברשה , החדרת חול סיליקט או תיקון מחויב להירשם ביומן מסודר הכולל תאריכים ותיעוד תמונות:
    תאריך שם מבצע טלפון תיאור הטיפול.
  4. כל הטיפולים יתבצעו ע"י חברתנו על מנת שהאחריות תישאר בתוקפה.
    במידה ולא יבוצעו ההוראות הרשומות מעלה , לא תינתן כל אחריות.